Content kwaliteit

Data Driven Content Quality Improvement. Itarief de content van uw website verbeteren. Met een eenvoudig, visueel gepresenteerd, maar zeer krachtig data-driven, iteratief proces.

Het resultaat? Aantoonbaar hogere conversiepercentages. Een krachtig content-verbetering-proces. Mensen die antwoord vinden op hun vragen. Zoekmachines (zowel externe als uw eigen interne) die hen sneller naar de juiste plek sturen.

Home  »  Producten  »  Content kwaliteit

Kwaliteit van content is pure noodzaak geworden

Anno 2023 is content kwaliteit belangrijker geworden: veel belangrijker. Waarom? Omdat door de plotselinge grootschalige adoptie van AI tools zoals ChatGPT en Google Bard het veel goedkoper is geworden om content te produceren.

Dat betekent automatisch dat de waarde van ‘gewone’ content daalt.

Content van hoge waarde is dus een minimum vereiste geworden. Sterker nog: een vereiste om content überhaupt onderscheidend te maken. ‘SEO content’ maken gaat niet meer over kwantiteit, maar over kwaliteit. Enkel een zoekvraag beantwoorden, is niet voldoende meer: dat doet iedereen nu.

We hebben iets nuttigs gemaakt

Namelijk: een manier, een proces, met bijbehorende tooling, om op een website precies die stukken content te vinden die niet duidelijk zijn. Die voor verwarring zorgen. En die niet opvallen. Maar die wel voor de meeste problemen zorgen.

Dit is vooral belangrijk bij websites waar al veel content is. De vraag is dan niet: ‘welke content moeten we maken’, maar: ‘welke content presteert goed; en welke moeten we verbeteren’. En waarom? Met welke prioriteit?

Hoe het werkt

Onze tooling zegt niet automagisch welke oplossingen nodig zijn voor gevonden problemen. Dat is te complex: het kan een organisatorische issue zijn, een technische, of gewoon een foutje.

Hoe dan ook: daar is menselijk inzicht - en meestal ook onderlinge afstemming - voor nodig. Daar gaan we zelf mee aan de slag.

Wat de tool wel doet, is precies aangeven:

 1. 1.

  Welke vragen mensen stellen

 2. 2.

  Of ze het antwoord vinden, en in welke mate, en hoe dan

 3. 3.

  Dat meten we

 4. 4.

  En we vertalen het naar een hands-on werkpakket

 5. 5.

  Inclusief voortgangsrapportage

Voorbeeld werkpakket

Het ‘werkpakket’ is een visueel overzicht, een opsomming van gevonden problemen, ingedeeld per ernstigheid (ingedeeld van heel ernstig naar mild) en het aantal x dat dat probleem zich voordeed. Het is vervolgens gegroepeerd per verantwoordelijke en gesorteerd op prioriteit:

Tabel 1: het werkpakket

Probleem Pagina Verantwoordelijk Prio Aantal x
Verkeerde pagina voor 523 bezoekers die afgelopen maand zochten naar ‘contact zakelijk’. Daarom 8% hogere bounce rate. een-contactpagina.html Afdeling zakelijk, samen met particulier 1 (ernstig) 523
78 bezoekers landden afgelopen maand op stap 2 van de funnel_x, terwijl ze op de PDP_x moesten landen. Daarom 2% lager conversiepercentage. een-funnelpagina.html Afdeling CRO 2 (gemiddeld) 78

Voorbeeld voortgangsrapportage

De voortgangsrapportage is bewust eenvoudig. Een target, een lijn die aangeeft of het target gehaald is:

Score & target - hypothetisch

Line graph and target. Line reaches target line

Vanaf het moment dat het target gehaald is, kunt u van pro-actief naar reactief switchen, of een nieuw target stellen uiteraard!

Wat betekent het ‘halen van het target’ nu?

Dat er aan een basisvoorwaarde is voldaan. Namelijk dat mensen überhaupt op de juiste plek terechtkomen als ze iets zoeken. Dat was eerst slechts 30%; nu 90%.

Dat verschil zal ook duidelijk merkbaar zijn bij andere metingen, bijvoorbeeld bij conversiepercentages.

Vooral geschikt voor ...

 • -

  Grote websites, die historisch gegroeid zijn met veel content in allerlei delen en krochten van de site

 • -

  Grote websites met een zoekfunctie en/of chatbot

 • -

  Websites waarvan oude content gewijzigd mag worden (voor nieuwswebsites is deze dienst daarom niet geschikt)

Vooral websites dus die teveel content hebben om direct het overzicht te hebben, en waarbij verschillende teams hun eigen stekje van de site beheren.

Investering, prijs, opbrengst

Content quality is een hybride product: er zit een stukje tooling in waarmee we de kwaliteit van uw website meten en inzichtelijk maken. Op basis van deze meting gaan we aan de slag: u alleen, u in de lead maar samen met ons, of wij in de lead terwijl u het proces leert kennen.

Het proces zal dan als volgt eruit zien:

 • -

  We beginnen sowieso met de setup fase, waarin we de tooling instellen en u meenemen in hoe het proces en de tooling werkt

 • -

  Daarna zijn er verschillende manieren waarop u aan de slag kunt: geheel geleid door ons, of juist geheel op eigen initiatief, of een mengvorm. De tooling is sowieso nodig en draait door; het verschil zit in d mate van autonomie waarmee u aan de slag gaat.

We starten met een meer intensieve samenwerking waarna u geleidelijk aan steeds meer uitvoer naar uzelf toetrekt. Dat is eigenlijk uiteindelijk ook de bedoeling.

Pilot: setup + testfase van 6 mnd.

We starten met een pilot. Soms is een kleinere testperiode genoeg, maar we zijn grondig.

U leidt

En voert uit

1299 p/m
+ Automatische monitoring
+ Dashboard
+ Support
- Werksessie
- Begeleiding bij uitvoer

Favoriet

Samen

Wij helpen mee

1799 p/m
+ Automatische monitoring
+ Dashboard
+ Support
+ Werksessie
- Begeleiding bij uitvoer

Wij leiden

En u leert van ons

2199 p/m
+ Automatische monitoring
+ Dashboard
+ Support
+ Werksessie
+ Begeleiding bij uitvoer

Eenmalige setup fee

Om uw website en context te leren kennen, de benodigde data - geautomatiseerd - te verzamelen, en om het product specifiek voor uw situatie in te stellen, brengen we aan het begin van het traject een eenmalige setup fee van 2399,- in rekening.

→ Call to action ←

Klinkt interessant?

Laten we dan de virtuele afstand tussen ons 1 stap kleiner maken!